Myocardonderzoek tijdens de dagopname (2023)

Test op (dreigend) zuurstoftekort in het hart

Uw cardioloog heeft voor u een myocardscan besteld. Bij een myocardscan wordt gekeken of er sprake is van een (dreigend) zuurstoftekort in het hart. Dit gebeurt met een zogenaamde SPECT-camera. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

voorbereiding thuis

Voor deze test hoeft u niet nuchter te zijn. Het is belangrijk dat u 24 uur voor het onderzoek geen koffie, thee, ijsthee, cola's, energiedrankjes, chocolade of bananen drinkt. Daarnaast zijn er nog andere belangrijke voorbereidingen.

U heeft een vragenlijst ontvangen en soms ook een labblad. Stel je de volgende situatie voor:

 • De Physician Assistant neemt één tot twee werkdagen voor het onderzoek telefonisch contact met u op. We bellen je op een anoniem nummer en stellen je nog een paar vragen. Ook is er gelegenheid om zelf vragen te stellen.
  Bent u overdag slecht bereikbaar, neem dan zelf contact op met onze afdeling en vraag naar de doktersassistente.Bij voorkeur tussen 13.30 en 16.00 uur.
 • Na het examen mag u niet meer de weg op.Zorg dat er op de dag van het examen een begeleider beschikbaar is voor de terugreis.
 • Als u een laboratoriumverklaring heeft gekregen, moet u voor het onderzoek bloed laten prikken in het laboratorium. Dit kan ook op de ochtend van de dag van opname, voordat u zich op de polikliniek meldt. Vergeet je het labformulier niet mee te nemen naar het labo?

Let op
Het onderzoek kan niet doorgaan als:

 • u neemt de medicijnen persantine (dipyridamol) of asasantine in de 48 uur voor het onderzoek;
 • Drink koffie, thee, ijsthee, cola (ook cafeïnevrij, thee of cola), energiedrankjes met cafeïne en eet chocolade of bananen binnen 24 uur na het examen;
 • Gebruikte cafeïnehoudende pijnstillers in de 24 uur voorafgaand aan de test. U kunt uw medicijnen ook gewoon innemen, zolang we het u niet telefonisch vertellen.

Neem contact op

Neem in de volgende gevallen tijdig contact met ons op:

 • als u niet kunt komen (minstens 24 uur van tevoren);
 • als u het moeilijk vindt om te injecteren;
 • als u zorg nodig heeft;
 • als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft.

examen dag

Voor het onderzoek (en in verband met het infuus) is het aan te raden om loszittende kleding te dragen (bijvoorbeeld wijde halslijn en geen strakke mouwen) die gemakkelijk aan en uit te trekken is. Ook is het aan te raden om warme kleding mee te nemen (bijvoorbeeld een vest of een jas) i.v.m. de airconditioning in de gemeenschappelijke ruimte.

Op de dag van het onderzoek mag u licht ontbijten, bijvoorbeeld één of twee sneetjes brood of een koekje met een glas melk, water of vruchtensap. Ook adviseren wij diabetici om de insulinedosis aan te passen aan de voedselinname. Bespreek dit eventueel met uw arts.

Wij vragen u het volgende mee te nemen:

 • het volledige formulierDag opname myocardium;
 • Als u een medicatielijst heeft en meeneemt, hoeft u de medicatie niet op het formularium in te vullen.

verslag doen van

Standort Isala Diaconessenhuis Meppel

Het onderzoek wordt uitgevoerd op de locatie van het Isala Diaconessenhuis in Meppel. Volg route nummer 45a vanaf de hoofdentree naar het appartement op de eerste verdieping. U kunt plaatsnemen in wachtkamer 2. De doktersassistent haalt u daar op. Vanaf dit moment kan uw begeleider u niet meer vergezellen.

Na een intakegesprek (intakegesprek) brengt de doktersassistente u naar de crèche. Dit is een kamer (zonder bedden) waar u aan een tafel kunt zitten. Overdag is de doktersassistent van de afdeling Nucleaire Geneeskunde uw aanspreekpunt voor vragen. Anders vragen we u de afdeling niet te verlaten voordat het onderzoek is afgerond.

onderzoekscursus

 • Er wordt een infuus in uw arm geplaatst. Via dit infuus wordt de vaatverwijdende adenosine toegediend. Deze stof laat je hart harder werken. Dit noemen we myocardiale stress.Het middel kan ook milde bijwerkingen hebben, zoals een warmtegevoel en/of lichte kortademigheid.
 • Terwijl u op de onderzoekstafel ligt, vragen we u zes minuten lang op zachte ballen te drukken. Tijdens deze oefening wordt een radioactieve vloeistof intraveneus toegediend.
 • Je krijgt dan een chocoladereep waarvan je de helft meteen moet eten bij een kopje koffie of thee.
 • Een kwartier voor de foto's drink je drie glazen water.
 • Een uur na toediening worden foto's gemaakt. Het maken van de foto's duurt 15 minuten.
 • Na het examen krijgt u koffie of thee en kunt u lunchen. Daar zorgt de verpleegkundige voor. U moet dan nuchter blijven voor de vervolgonderzoeken in de middag.
 • Als u een speciaal dieet heeft, neem dan uw eigen lunch mee.
 • Als u na 10.30 uur voor het examen arriveert m. krijgt u een broodje kaas in plaats van chocolade. Dan kun je lunchen.
 • Tijdens het examen mag niet gerookt worden.

vervolg van de dag

 • Rond het middaguur (tussen 11.00 en 14.00 uur) is er een medische consultatie. Hier wordt bepaald of u naar huis mag of dat het middagdeel u uitkomt. Dit is voor ieder persoon verschillend. Wij willen benadrukken dat het naleven van het middaggedeelte nog niets zegt over de uitslag van het myocardonderzoek.
 • Na het bezoek van uw huisarts heeft u de mogelijkheid om uw leidinggevende te bellen zodat zij weten wanneer u opgehaald kunt worden.
 • In de middag kunnen maximaal drie tentamens worden ingepland, ook op onze afdeling. Bijvoorbeeld een scan van de hartspier in rust, calciumscore of aanvullend bloedvatonderzoek (CTA). Een CTA maakt gebruik van röntgenstralen en contrastkleurstof.
 • De doktersassistenten informeren u vooraf over de onderzoeken.
 • Na het eindexamen kunt u naar huis.

Risico's en bijwerkingen van gejodeerd contrastmiddel

Als tijdens de test contrastmateriaal door het infuus wordt gebruikt, kan een allergische reactie optreden. De kans dat dit gebeurt is klein en is de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen als gevolg van verbeteringen in op jodium gebaseerde contrastmiddelen.

Allergische reactie

Contrastmiddelen kunnen bij intraveneuze toediening soms een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Dit gaat meestal gepaard met een milde reactie (niezen, jeuk of netelroos) die binnen een uur na het onderzoek optreedt. In zeldzame gevallen kan een ernstige reactie (shock) optreden. Daarom is het belangrijk om te weten of u overgevoelig bent voor contrastmiddelen. Contrastreacties treden meestal op binnen een uur na injectie. Daarom wordt u tijdens de injectie altijd nauwlettend gevolgd, zodat eventuele reacties indien nodig onmiddellijk kunnen worden behandeld.

Heeft u in het verleden een allergische reactie gehad toen u röntgencontrastmiddelen kreeg toegediend? Of bent u overgevoelig voor stoffen die jodium bevatten? Neem vooraf contact op met uw behandelend arts zodat voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen of alternatief onderzoek kan worden gekozen.

Nierfunctiestoornis

Tijdens een onderzoek met jodiumhoudende contraststof is het belangrijk dat uw nieren goed werken. Het risico bestaat dat de nierfunctie verslechtert als gevolg van de toediening van het contrastmiddel. Bloedonderzoek is nodig om de nierfunctie te bepalen. In sommige gevallen moeten voorzorgsmaatregelen op basis van de bloedtest worden genomen om het risico op nierdisfunctie te verminderen. zie folder 'Contrast'.

radioactieve stof

De radioactieve stof die aan u wordt toegediend, vormt geen enkel risico voor uw gezondheid en verlaat uw lichaam op natuurlijke wijze.

Risico's van het toedienen van radioactief materiaal

Als u een onderzoek moet ondergaan op de afdeling nucleaire geneeskunde, krijgt u meestal een radioactieve stof toegediend via een naald of via een infuus in een bloedvat. Dit kan enkele complicaties tot gevolg hebben.

Mogelijke complicaties:

 • Regelmatig: een hematoom (hetanoma) op de toedieningsplaats.
 • Zelden: de naald of het infuus is niet correct geplaatst en de radioactieve stof bereikt de bloedbaan niet. Dit kan soms korte tijd pijnlijk zijn.

Resultaat

Al uw hartgegevens (ochtend en mogelijk middag) worden beoordeeld door een nucleair geneeskundige en cardioloog. De uitslag wordt naar uw behandelend specialist gestuurd, die de uitslag met u bespreekt.

Let op
Als u van plan bent om binnen 3 dagen na uw examen te vliegen, is het belangrijk dat u ons dit laat weten. De radioactieve vloeistof kan alarm slaan bij een detectiepoortje op de luchthaven. Daarom ontvangt u een vluchtbrief. Voor de brief hebben we de datum van de retourvlucht en de duur van de vlucht nodig.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
Bel de afdeling in Zwolle, ook als u elders onder behandeling bent.

Zwolle

nucleair medicijn
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

kun je niet komen, laat het ons dan snel weten, dan maken we een nieuwe afspraak.

Bijlage: Opnameformulier Myocarddag

je wilt het formulierDag opname myocardiumprint het uit en neem het mee naar de afspraak.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 05/19/2023

Views: 6175

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.